Disclaimer

Website
Deze website is eigendom van:
vof. Baron-Sinnema
Bovenstreek 10
8391 HN NOORDWOLDE
Tel. 0561-431647
Fax. 0561-433778
Ingeschreven bij de KvK Leeuwarden onder nummer: 01109254

Inhoud
Hoewel getracht wordt de inhoud van deze website zoveel mogelijk up to date te houden kunnen aan de inhoud van deze site geen rechten worden ontleend.
De eigenaar van de site aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website noch voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website opgenomen informatie en/of gevolgen die hier eventueel uit voort zouden komen.

Auteursrechten
De eigenaar van deze website is eigenaar van alle afbeeldingen, logo's en anmaties die op deze website gebruikt zijn of heeft deze met toestemming van de eigenaar (Mflor) in bruikleen.
Verveelvoudiging van informatie, logo's, animaties en / of foto- en beeldmateriaal met het doel deze te exploiteren of openbaar te maken is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de de eigenaar van deze site.

Schermresolutie
De website is te bekijken met een schermresolutie van 1024 x 768 pixels (of hoger) en wordt door alle gangbare, moderne browsers ondersteund.

 

Colofon

Ontwerp en onderhoud website
Onderhoud van de website wordt gedaan door Hubo Thuisin Noordwolde middels een CMS systeem

Foto's
De foto's op deze website zijn eigendom van de eigenaar van de website of zijn met toestemming gebruikt van derden (dealers / leveranciers).

Correspondentieadres
Om contact op te nemen met Hubo Thuisin Noordwolde kunt u contact opnemen middels het contactformulier dat u op deze website kunt vinden of de gegevens raadplegen die u vind onder het hoofdstuk 'contact'.

facebook twitter